TERMENI ȘI CONDIȚII AUTOPIA

Versiune AplicabilĂ Începând cu DATA DE 01.03.2020

CUPRINS

1.1. Aceste set de Termeni și Condiții („Termeni și Condiții” sau „T&C”) guvernează raporturile dintre Utopic touch SRL, România („Societatea” sau „Noi”) și persoanele care utilizează Aplicația Autopia sau pagină de internet www.autopia.ro (”Website-ul” sau ”Autopia.ro”) – colectiv denumite (”Aplicația” sau ”Autopia”) și/sau utilizează Serviciile oferite de Aplicație.

1.2. Accesarea și utilizarea Aplicației se poate face numai în conformitate cu acest set de Termeni și Condiții (”T&C”).

1.3. Orice fel de accesare, folosire, înregistrare sau orice alte acțiuni în legătură cu Aplicația implică aderarea Membrului sau Clientului la prezenții T&C.

1.4. Prin folosirea Website-ului/Conținutului/Serviciilor, membrul sau clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Aplicației, Website-ului, conținutului, sau Serviciilor, în conformitate cu legislația română în vigoare.

1.5. În cazul în care Utilizatorii nu sunt de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă consimțământul pentru T&C, această manifestare de voință va produce următoarele efecte:

* Utilizatorii renunță la: accesul la Aplicație și la Servicii;

* Revocarea consimțământului și ștergerea contului de membru are că efect inclusiv ștergerea datelor cu caracter personal, cu excepția datelor cu caracter personal a căror prelucrare este necesară ori legitimă și ulterior ștergerii contului - datele privind autoturismul (pentru detalii, a se vedea Politică de confidențialitate);

* Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea T&C pe perioada prestării unui Serviciu specific Aplicației;

1.6. Acest Website este adresat doar membrilor persoane fizice (așa cum sunt definiți în secțiunea următoare), care au cel puțin 18 ani.

1.7. Prezentul set de Termeni și Condiții reprezintă întregul conținut al contractului încheiat între dumneavoastră și Societate, în temeiul căruia vi se permite accesul la serviciile și produsele oferite în cadrul Website-ului/Aplicației. Prin autentificarea contului dumneavoastră, vă manifestați în mod expres acordul cu privire la întregul conținut al prezentului set de Termeni și Condiții.

1.8. Daca nu sunteți de acord cu prevederile din acest set de Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestuia), vă rugăm să nu utilizați, sau după caz, să încetați utilizarea Aplicației și a Website-ului, precum și a Serviciilor oferite de acestea, respectiv să adresați o cerere de dezactivare a contului la adresa (office@autopia.ro).

2. Definiții

Pentru scopul acestui set de T&C, următoarele noțiuni vor avea următorul înțeles:

Pentru scopul acestui set de Termeni și condiții, următoarele noțiuni vor avea următrul înțeles:

Societatea – Utopic Touch SRL, ce deține drepturile asupra Aplicației Autopia și asupra domeniului www.autopia.ro și coordonează activitatea comercială desfășurată prin intermediul acestuia;

Aplicația, Platforma sau Autopia– Aplicația Autopia.ro și Domeniul www.autopia.ro

Conținut:

* toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;

* toate informațiile și conținului Aplicației Autopia;

* conținutul oricărui e-mail trimis Membrilor de către Autopia prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

* orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al Autopia Membrilor, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

* date referitoare la Autopia, sau alte date privilegiate ale acesteia.

Servicii – toate serviciile sau produsele oferite de către Aplicația Autopia, gratuit ori cu perceperea unui preț menționat în prealabil;

Membru – Persoana fizică care și-a creat un cont în Aplicație;

Utilizator – Persoana fizică ce accesează versiunea inițială a Platformei, până la crearea unui cont;

Cont - Ansamblul format dintr-un user și parolă ce permite utilizarea inițială a Platformei;

Cont configurat date personale – Configurarea Contului cu inserarea unor date personale;

Cont configurat autoturism – Configurarea Contului cu inserarea unor date referitoare la autoturism – pentru fiecare Cont de date personale pot fi create maxim 3 Conturi de autoturism;

Autoturism – autovehicul cu masa mai mică de 3,5 tone – în acord cu Termenii și Condițiile Aplicației;

Service partener – Unitate autorizată pentru efectuarea serviciilor de service auto; .Societate de asigurări parteneră – Societate de asigurări care oferă Serviciile de încheiere a unei polite de asigurări prin intermediul Aplicației;

Parteneri – Orice fel de Website-uri ale căror anunțuri publicitare sunt listate în cadrul Aplicației;

3. Conținut

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate în cadrul Aplicației, sunt proprietatea exclusivă a Societății, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

3.2. Membrilor sau Utilizatorilor nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Autopia, includerea oricărui conținut în afara Aplicației, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Autopia asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, fără acordul expres și prealabil al Societății în acest sens.

3.3. Orice conținut la care Membrul sau Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Termenilor și Condițiilor.

3.4. Membrul sau Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale Termenilor și Condițiilor, spre exemplu prin operațiuni precum salvarea unbei imagini cu Conținutul pentru recomandarea Aplicației unui alt posibil Utilizator ori pentru operațiuni referitoare la utilizarea în scopuri personale a Aplicației. Orice fel de transfer sau copiere a Conținutului în scopuri comerciale este interzisă, cu excepția operațiunilor permise în cadrul diferitelor contracte încheiate între Societate și alte societăți comerciale ori persoane fizice autorizate.

3.5. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenții Termeni și condiții.

4. Crearea Contului

4.1. Accesul la Servicii

4.1.1. Accesul la Servicii este permis oricărui Utilizator care își configurează un Cont de date personale/Cont autoturism în cadrul Aplicației și devine astfel Membru în cadrul Aplicației.

4.1.2. Crearea Contului este permisă exclusiv persoanelor care au peste 18 ani, o confirmare în acest sens fiind solicitată odată cu Crearea Contului. Aplicația nu este răspunzătoare pentru furnizarea oricărei informații false/eronate în legătură cu vârsta Utilizatorului care îți creează un Cont. În cazul în care vom identifica crearea frauduloasă a unui Cont de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani, Contul va fi șters definitiv, iar persoana în cauză va avea acces la Servicii doar după împlinirea vârstei de 18 ani.

4.1.3. Pentru deținerea unui Cont de date personale/Cont autoturism, este esențială furnizarea corectă a tuturor informațiilor solicitate cu privire la datele personale ale persoanei care își creează contul, respectiv cu privire la autoturismul/autoturismele configurate în Cont. În măsura în care vom identifica orice date eronate, ne rezervăm dreptul fie să solicităm corectarea imediată a oricărei erori, în cazul în care datele incorecte au fost furnizate din eroare, fie să ștergem definitiv Contul respectiv.

4.1.4. Pentru a i se permite accesul la serviciu, orice Membru va trebui să accepte necondiționat prevederile Termenilor și Condițiilor.

4.1.5. Aplicația își rezervă dreptul de a restricționa sau exclude accesul Membrilor la Servicii și/sau de a șterge sau restricționa Contul acestora, în limitele legii, în cazul in care consideră că în baza conduitei sau a activității Membrilor în cadrul Aplicației, accesul și existența Contului acestuia ar putea prejudicia sau prejudiciază în vreun fel Aplicația. Adresarea oricărui limbaj licențios în cadrul oricărei comunicări cu reprezentanții Aplicației ori denigrarea publică a Serviciilor Aplicației reprezintă cauze de restricționare imediată.

4.1.6. În legătură cu notificările Membrului sau cu acțiunile și/sau deciziile Aplicației, acesta se poate adresa Departamentului de Relatii cu Clienții al Societății, la adresa de e-mail (office@autopia.ro), pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus-menționate.

4.1.7. În situația în care Societatea descoperă neregularități și/sau încălcări de orice fel a prevederilor din prezentul capitol, care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității companiei, Societatea își rezervă dreptul la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau exclude accesul Membrului la Servicii. În acest caz, Membrul se poate adresa Departamentului Relații cu Clienții al Aplicației, la adresa de e-mail (office@autopia.ro), pentru a primi justificările necesare în legătură cu măsurile adoptate în sensul prezentului articol și data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate.

4.2. Serviciile oferite în cadrul Aplicației

4.2.1. Societatea poate publica pe Website ori în cadrul Aplicației informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Aplicația are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

4.2.2. Serviciile oferite în mod direct de către Societatea în cadrul Aplicației, precum identificarea celui mai apropiat Service, alegerea Service-ului ori asigurarea comunicării cu Service-ul ales sunt oferite fără perceperea niciunei sume de bani persoanelor fizice care își creează un Cont în cadrul Aplicației. Societatea nu va percepe niciun cost Clientului, asociat prestării acestor servicii.

4.2.3. În schimbul tuturor Serviciilor oferite, Societatea solicită drept contraprestație furnizarea datelor referitoare la autoturism în cadrul rubricii de configurare a Contului de autoturism și acordul pentru colectarea și stocarea nelimitată a acestor date în cadrul Aplicației. Scopul dețineriii acestor date este crearea unei baze de date cu privire la istoricul service al fiecărui autoturism, în vederea furnizării unui serviciu integrat de interogare a istoricului service al oricărui autoturism, în beneficiul Membrilor Aplicației ori al Utilizatorilor acesteia.

4.2.4. Societatea poate oferi și Servicii ori produse contracost în cadrul Aplicației, oferite în mod direct ori prin intermediul Societăților partenere, precum societăți de asigurări ori societăți ce oferă servicii publice (precum taxa de rovinietă). În cazul acestor servicii și produse, prețul integral în RON va fi afișat în cadrul Aplicației ori pe Website-ul Societăților partenere.

4.2.5. În cazul oricăror servicii sau produse oferite de Societățile partenere ori de Service-urile partenere, Societatea nu este răspunzătoare pentru calitatea, caracteristicile, specificațiile, instrucțiunile de utilizare, conformitatea serviciului ori a produsului, cu descrierea, garanția, termenele de livrare ori alte aspecte care sunt în sarcina furnizorului produsului/serviciului respectiv.

4.2.6. Societatea nu este răspunzătoare pentru orice neexecutare sau executar neconformă a serviciilor ori produselor oricărora dintre societățile partenere și nu va fi ținută răspunzătoare pentru consecințele juridice derivate din insolvența, dizolvarea, fuziunea, absorbția ori lichidarea oricăreia dintre Societățile partenere. Politica de retur a plăților este guvernată exclusiv de contractul dintre Service (alt partener) și Client și de condițiile comerciale ale acestora.

4.2.7. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv in RON.

4.2.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile în cadrul Aplicației (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu constituie o ofertă realizată de către Aplicație și nu pot naște obligații contractuale în sarcina Aplicației, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4.2.9. AUTOPIA nu revendică o asociere cu Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România – B.A.A.R. sau cu platforma AIDA pusă la dispoziția publicului de către această asociație. Data expirării RCA-ului preluată de utilizatori prin intermediul platformei AIDA nu presupune existența unei relații contractuale sau de orice altă natură între AUTOPIA și AIDA/BAAR. Data expirării RCA-ului este o informație cu caracter public și este colectată de către AUTOPIA strict în scop informativ și în scop de eficientizare a eforturilor utilizatorului. Mai mult decât atât, AUTOPIA menționează expres că nu revendică niciun drept de proprietate intelectuală asupra informației colectate.

5. Frauda

5.1. Aplicația nu solicită Membrilor prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS, etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale, cu excepția datelor minime necesare operațiunilor de plată (în cadrul Aplicației, sunt prelucrate exclusiv prima și ultimele patru cifre ale numărului cardului bancar) către Service și ale validării Contului de membru. Celelalte date necesare plății sunt solicitate exclusiv de către procesatorul de plată Netopia Mobilplay și nu sunt comunicate în nicio formă Aplicației. De asemenea, Aplicația își asumă responsabilitatea de a asigura un nivel de securitate adecvat datelor cu caracter personal solicitate, după cum este detaliat în cadrul Politicii de confidențialitate.

5.2. Aplicația nu este răspunzătoare pentru acțiunile oricărui terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Aplicației.

5.3. Membrul are obligația de a informa Aplicația asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

5.4. Comunicările realizate de către Aplicație prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

5.5. Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate tentativă de fraudare a Websiteului/Conținutului și/sau al Aplicației, aceasta din urmă rezervându-și dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

* de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Client prin folosirea unui  cont sau prin orice altă metodă;

* de a altera sau de a modifica conținutul Websiteului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Aplicație către Membru / Utilizator;

* de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează Websiteul ori Aplicația;

* de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul oricărei informații confidențiale în legătură cu Website-ul/Aplicație.

* De a accesa în mod neaturoizat bazele de date/informațiile în legătură cu Website-ul/Aplicația și în special preluarea nepermisă în scopuri comerciale a datelor din baza de date referitoare la istoricul autovehiculelor înregistrate în cadrul Aplicației.

6. Limitarea răspunderii

6.1. Aplicație nu poate fi ținută responsabilă în niciun fel în fața niciunui Client/Utilizator care utilizează Website-ul sau Aplicația, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.

6.2. Aplicația/Website-ul nu răspund de Conținutul, calitatea sau natura altor domenii la care se ajunge prin legături din Conținut, indiferent de natura acestor legături. Proprietarii acelor domenii sunt exclusiv răspunzători pentru conținutul domeniilor respective.

6.3. Aplicația/Website-ul sunt exonerate de orice culpă în cazul utilizării Website-uluiAplicației și/sau al conținutului transmis către Membru sau Utilizator, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul Website-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al Aplicației/Website-ul, atunci când această utilizare a Conținutului poate sau produce pagube de orice natură Membrului, Utilizatorului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.

6.4. Societatea nu este răspunzătoare pentru nicio informație eronată/incompletă oferită în cadrul Website-ului/Aplicației, în măsura în care nu avea posibilitatea rezonabilă de a cunoaște natura eronată/incompletă a informației respective. În mod specific, Societatea nu va fi răspunzătoare, în nicio situație pentru orice informație eronată/incompletă cu privire la informațiile referitoare la istoricul autovehiculelor înregistrare în cadrul Website-ului/Aplicației.

6.5. Aplicația nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte în sensul că:

* Serviciile/Produsele oferite de Aplicație ori de Societățile partenere vor fi în acord cu cerințele Clientului;

* Serviciile vor fi neîntrerupte și nu va prezenta niciun fel de erori;

* Produsele/serviciile obținute gratis sau contra-cost prin intermediul vor corespunde cerințelor sau așteptărilor subiective ale clientului.

6.6. Prestarea oricărui serviciu ori vanzarea și livrarea oricărui produs oferit de o Societate parteneră reprezintă un contract încheiat exclusiv între respetiva Societate perteneră și Membrul/Utilizatorul Website-ului/Aplicației. Societatea nu va fi ținută, în nicio situație, responsabilă pentru orice răspundere ori pretenții derivate din raporturile juridice generate de un astfel de contract.

6.7. Societatea nu este răspunzătoare în nicio măsură de orice eventuale deficiențe ale serviciilor/produselor oferite de Societățile partenere, inclusiv de către Service-urile partenere. Societatea a implementat o politică de asigurare a calității Societăților partenere, în cadrul căreia impune și auditează îndeplinirea celor mai înalte standarde de calitate ale Societăților partenere, însă nu va fi răspunzătoare în nicio situație de calitatea, conformitatea, executarea în termen sau orice alte deficiențe ce ar rezulta din executarea neconformă/neexecutarea contractelor în legătură cu prestarea serviciilor/livrarea produselor de către Societățile partenere. Prezenta clauză reprezintă o clauză exoneratoare de răspundere, în sensul art. 1355 și 1356 Cod Civil, cu privire la care Membrul/Utilizatorul își exprimă acordul în mod expres prin acceptatea prezenților Termeni și Condiții.

6.8. În limita prezenților Termeni si Condiții, operatorii, administratorii și/sau proprietarii Website-ului nu sunt sub nicio formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între Membrii/Utilizatori.

6.9. Materialele de promovare (incluzând dar nelimitându-se la bannerele de campanie), utilizate pentru prezentarea fiecărei campanii pe site și/sau pe pagina de Facebook a companiei, au caracter exclusiv de promovare a brandurilor, fără ca utilizarea bannerelor a fi interpretată ca fiind o obligație asumată de APlicație de a oferi produsele/serviciile ce apar sau pot să apară în cadrul acestora.

7. Forța majoră

7.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, niciuna dintre părțile unui contract încheiat între Societate și Membrii/Utilizatori, care este înca în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumba în baza contractului, dacă neexecutarea obligatiei respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

7.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat, va aduce la cunoștința celeilalte, imediat si în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

7.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

7.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

7.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.

7.6. Prezenta clauză nu produce efecte cu privire la contractele încheiate între Societățile partenere și Membrii/Utilizatori, în cazul cărora vor fi aplicabile prevederile Codului Civil cu privire la forța majoră ori clauzele convenite de către părțile acestor contracte.

8. Litigii

8.1. Orice dispută cu privire la prezenții Termeni și Condiții care ar putea să apară între Membru/Utilizator și Societate se va rezolva pe cale amiabilă, părțile depunând toate diligențele necesare în acest sens.

8.2 Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Membru și Societate, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă de la sediul Societății, în conformitate cu legile române în vigoare.

8.3. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi declarată nulă ori anulată de către o instanță de judecată, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

8.4. În cazul chemării în judecată a Societății de către un Membru, pentru orice pretenții derivate dintr-un contract încheiat cu o Societate parteneră, Societatea își rezervă dreptul de a introduce în cauză Societatea parteneră respectivă, în condițiile prevăzute de art. 78 din Codul de Procedură Civilă.

8.5. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română, indiferent de cetățenia/naționalitatea oricărui Membru/Utilizator.

9. Dispoziții finale

9.1. Societatea va depune diligențe rezonabile pentru a aduce la cunoștință Membrilor modificările aduse prezenților Termeni și condiții, cu ocazia primei accesări a Website-ului/Aplicației ulterioară acestor modificări.

9.2. În limita prevederilor prezenților Termeni și Condiții, Societatea nu va răspunde pentru eventualele erori apărute pe Website/Aplicație din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Website-ului/Aplicației.

9.3. Societatea își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Website-ului/Aplicației, cu respectarea legislației în vigoare.

9.4. Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce acest set de T&C vor fi interpretate și guvernate de legislația aplicabilă în România.

9.5. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fata instanțelor românești.