POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR

Aplicația Autopia și Website-ul Autopia.ro se angajează nu numai să vă ofere o nouă experiență a condusului, asigurarii mentenantei și deținerii unui autoturism, ci să asigure și cel mai înalt grad de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Societatea Utopic Touch SRL prelucrează o serie de date cu caracter personal ale persoanelor ce accesează Aplicația Autopia și Website-ul Autopia.ro.

Această politică de confidențialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legatură cu aceste prelucrări, precum și modul în care Societatea Utopic Touch SRL va respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

În cuprinsul prezentei Politici de confidențialitate, termenii date cu caracter personal, operator, prelucrare, temei al prelucrării, scop al prelucrării, persoane vizate vor avea înțelesul conferit de normele GDPR.

ÎNAINTE DE A UTILIZA WEBSITE-UL/APLICAȚIA, VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ POLITICĂ PENTRU A INȚELEGE CUM VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

1. Cine este responsabil de prelucrarea datelor dvs.?

Utopic Touch  
este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate și prelucrate prin intermediul Aplicației Autopia și al Website-ului Autopia.ro.

Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Societatea și-a desemnat un responsabil cu protecția datelor (Data Protection Officer sau DPO) care poate fi contactat folosind următoarele date de contact: office@autopia.ro

2. Definiții

Pentru scopul acestui set de Termeni și condiții, următoarele noțiuni vor avea următorul înțeles:

Societatea – Utopic Touch SRL, ce deține drepturile asupra Aplicației Autopia și asupra domeniului www.autopia.ro și coordonează activitatea comercială desfășurată prin intermediul acestuia;

Aplicația, Platforma sau Autopia– Aplicația Autopia și Domeniul www.autopia.ro

Conținut:

* toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;

* toate informațiile și conținului Aplicației Autopia;

* conținutul oricărui e-mail trimis Membrilor de către Autopia prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

* orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al Autopia Membrilor, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

* orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al Autopia Membrilor, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

Servicii – toate serviciile sau produsele oferite de către Aplicația Autopia, gratuit ori cu perceperea unui preț menționat în prealabil;

Membru – Persoana fizică care și-a creat un cont în Aplicație;

Utilizator – Persoana fizică ce accesează versiunea inițială a Platformei, până la crearea unui cont;

Cont - Ansamblul format dintr-un user și parolă ce permite utilizarea inițială a Platformei;

Cont configurat date personale – Configurarea Contului cu inserarea unor date personale;

Cont configurat autoturism – Configurarea Contului cu inserarea unor date referitoare la autoturism – pentru fiecare Cont de date personale pot fi create maxim 3 Conturi de autoturism;

Autoturism – autovehicul cu masa mai mică de 3,5 tone – în acord cu Termenii și Condițiile Aplicației;

Service partener – Unitate autorizată pentru efectuarea serviciilor de service auto;

3. Ce date prelucrăm?

Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

Date pe care le furnizați in mod direct:
Atunci când vă creați un Cont, prelucrăm inițial user-ul și parola pe care le setați Contului.

Ulterior, în vederea configurării Contului de date date personale, prelucrăm și numele, prenumele, adresa, sexul, adresa de e-mail, date privind locația.

Ulterior, în momentul configurării Contului de autoturism, prelucrăm și seria de caroserie a autoturismului, numărul de înmatriculare, marca, modelul, capacitatea cilindrică a motorului, numărul de cai – putere, date privind valabilitatea RCA, a inspecției tehnice periodice și a rovinietei, precum și alte date cu caracter personal referitoare la autoturism.

În momentul în care achiziționați o poliță RCA prin intermediul Aplicației, vom prelucra următoarele date referitoare la proprieterul autoturismului: nume, prenume, adresa, CNP, datele permisului de conducere, date autovehicul, date cardului de credit, notificare expirare RCA, date privind valabilitatea inspecției tehnice periodice.

Ne puteți furniza date cu caracter personal suplimentare la adresa de email office@autopia.ro. În mod similar, putem stoca informațiile pe care le primim de la dvs. (ce pot conține date cu caracter personal) în momentul în care primim solicitări transmise prin e-mail sau telefonic. Prin completarea formularului de contact din interiorului site-ului autopia.ro este necesară furnizarea adresei de e-mail și a telefonului. De asemenea, mesajul trimis prin intermediul formularului de contact poate conține datele cu caracter personal pe care le inserați în cadrul mesajului.

Date colectate sau generate de Noi ca urmare a interacțiunii dvs. cu Aplicația:
În plus faţă de informaţiile personale, sistemele noastre colectează în mod automat o serie de informaţii anonime care ne ajută să înțelegem mai bine cum este folosită Aplicația și cum putem să ne îmbunătaţim Serviciile. Aceste date includ adresa de IP a computerului cu care accesaţi Platforma, sistemul de operare folosit, software-ul de navigare folosit şi timpul petrecut în Cont.

De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a vă recunoaște pe dvs. și dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altor persoane să utilizeze module cookie. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în Politica privind Cookies www.autopia.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri. Utilizam de asemenea date de geolocalizare oferite de dispozitivul mobil, precum si ID-ul Publicitar Google.

Datele obtinute de la terți:
Primim date de la Service-urile auto partenere cu privire la seria de caroserie a autoturismului – istoric service, numărul de înmatriculare al autoturismului, sub rezerva informării dumneavoastră prealabile.

Primim informații despre vizitele dvs. și interacțiunea cu serviciile furnizate de alte entități când vizitați serviciile altor furnizori care includ reclame, module cookie sau tehnologii asemănătoare.

4. De ce vă prelucrăm datele cu caracter personal?

În cele ce urmează vă vom informa cu privire la scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs cu caracter personal, precum și cu privire la temeiul legal pentru prelucrarea datelor.

Crearea Contului și utilizarea Serviciilor Aplicației:

Daca doriți să beneficiați de Serviciile Aplicației Autopia, este necesară crearea unui Cont de date personale, respectiva a unui Cont de automobil.

În vederea creării acestor Conturi și a utilizării Serviciilor, prelucrăm datele cu caracter personal menționate la pct. 2.

De asemenea, datele cu caracter personal colectate referitoare la autoturism vor fi înregistrate în baza de date a Aplicației, de unde vor putea fi accesate de către orice Membru sau Service partener.

Aplicația pune la dispoziție toate Serviciile specifice Contului în mod gratuit, în vederea dezvoltării propriei baze de date cu privire la istoricul autoturismelor.

Temeiul juridic: art. 6(1)(b) GDPR – încheierea și executarea contractului
Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim


Identificarea unui Service partener:

În vederea identificării unui Service partener, utilizăm datele de locația ale dispozitivului de care accesați Aplicația.

Temeiul juridic: art. 6(1)(b) GDPR – încheierea și executarea contractului


Gestiunea relațiilor cu Membrii:

Prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru a gestiona relațiile cu Membrii Aplicației Autopia, atunci când ne contactează cu diverse întrebări privind Serviciile prestate.

De asemenea, ca parte a serviciile de suport si gestiune a relațiilor cu titularii Conturilor, îi putem contacta prin telefon, dar numai în situații imperios necesare ce țin cel mai adesea de actualizarea datelor din Cont ori de prestarea Serviciilor.

În unele cazuri, convorbirile telefonice pe care le purtăm cu Membri master/invitați ori terțe persoane sunt înregistrate, cu condiția obținerii consimțământului acestora în prealabil. În măsura în care își manifestă dezacordul cu înregistrarea convorbirii, informăm persoana vizată cu privire la faptul că ne poate adresa solicitarea/întrebarea la adresa de e-mail [office@autopia].

Înregistrarea convorbirilor ne ajută să gestionăm activitatea noastră internă în departamentul relevant și constituie totodată un mijloc de probă esențial petru dovedirea convorbirilor.

De asemenea, aceste înregistrări pot fi folosite pentru a verifica modul în care au fost soluționate cererile sau în cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestiune a activității noastre în relația cu Membri master/invitați ori în relația cu orice altă terță persoană fizică.

Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim
pentru înregistrarea convorbirii art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ și art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim (dacă inregistrările sunt ulterior necesare pentru apărarea drepturilor și intereselor noastre în justiție, efectuarea de cercetări disciplinare cu privire la angajații noștri)

Furnizarea de comunicari comerciale:

Dorim să vă transmitem comunicări comerciale (cum ar fi newslettere, anunțuri despre Campanii, anunțuri despre noutăți în materia Serviciilor Autopia etc.), să vă lansăm invitații de a participa la sondaje, sau de a răspunde la chestionare, precum și pentru a vă comunica alte informații similare care considerăm că pot fi de interes pentru dvs, prin intermediul e-mail-ului. Aceste comunicări vor fi transmise, doar pe baza consimțământului dvs. expres, furnizat la momentul creării Contului ori la un alt moment ulterior.

Vă puteți oricând dezabona de la aceste comunicări prin apăsarea comenzii ”Dezabonare” din orice comunicare pe e-mail sau prin contactarea noastră la adresa (office@autopia.ro). Spre exemplu, dacă vă retrageți consimțământul pentru comunicările comerciale nu vă vom mai putea transmite informații privind noile Servicii oferite de Autopia.

Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR - consimțământ

Analiza interacțiunii dvs. cu Societatea în vederea furnizării unor oferte personalizate, [inclusiv pe baza unor analize avansate]:

Putem realiza diverse raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, sau cu privire la activitatea de vânzări a Societății.

În anumite situații, putem utiliza informațiile colectate de la dvs. în combinație cu datele pe care le obținem de la echipele noastre de vânzări și/sau de marketing cu privire la interacțiunea dvs. cu Societatea, pe care să le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizăm activitatea noastră de marketing, oferind clienților noștri produse / servicii relevante și personalizate.

Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR interes legitim art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ (în cazul analizelor de marketing avansate)

Îndeplinirea unor obligații legale:

Uneori, prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile legale ce ne revin, cum ar fi:
- operațiunile ce țin de facturarea Serviciilor prestate;
- plata impozitelor și a contribuțiilor relevante, raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;
- arhivarea datelor conform legislației aplicabile.

Temei juridic: art. 6(1)(c) GDPR – executarea unei obligații legale

Apărarea drepturilor și intereselor în justiție:

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea.

Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

5. Cui dezvăluim datele?

Putem dezvălui datele dvs cu caracter personal către:

(i) Entitățile si/sau persoanele împuternicite de noi implicate în activitatea Website-ului, inclusiv in furnizarea comunicărilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de servicii de analiză a modului de utilizare al Website-ului precum Google);în cazul în care anumiți împuterniciți ai Societății realizează transferul datelor cu caracter personal în state din afara Uniunii Europene, ne vom asigura fie că (i) transferul este realizat către state cu privire la Comisia Europeană a recunoscut un nivel adecvat de protecție, fie că (ii) transferul este realizat în baza unor instrumente ce asigură securitatea datelor și respectarea drepturilor persoanelor vizate, prin încheierea unor Clauze Contractuale Standard sau utilizarea oricăror alte instrumente adecvate în acord cu cadrul normativ aplicabil;

(ii) În situația în care avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; sau

(iii) dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislației aplicabile.

De asemenea, datele dvs cu caracter personale pot fi dezvăluite terților furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în [Politicii privind Cookies - www.autopia.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri]. În aceste situații, datele dvs. cu caracter personal colectate prin intermediul cookies / tehnologiilor similare ar putea fi transferate unor state terțe (i.e. din afara Uniunii Europene) cărora nu li s-a recunoscut un nivel de protecție adecvat, cu respectarea acelorași instrumente adecvate cu privire la transferul datelor cu caracter personal.

6. Cât timp păstrăm datele?

Păstrăm datele dvs cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

In general, datele Membrilor sunt păstrate atât timp cât aceșta dețin un Cont activ de date personale/automobil.

În măsura în care Membrii solicită dezactivarea Contului și ștergerea datelor, operațiunea va fi realizată în măsura în care nu există un interes superior Autopia ori o obligație legală de a continua prelucrarea. În măsura în care cererea de dezactivare a Contului și de ștergere a datelor are loc până la prestarea unui Servicu deja solicitat (e.g. achiziționarea unei polițe RCA), ștergerea datelor va putea fi realizată doar după prestarea Serviciului.

În măsura în care un Cont nu este utilizat pentru o perioadă de peste un an, Autopia va avea dreptul să șteargă respectivul cont, cu o informare prealabilă.

În toate cazurile, datele furnizate sau colectate cu privire la seria de caroserie, marca, modelul, istoricul de service și orice alte date referitoare la un automobil vor fi prelucrate de Autopia pe toată durata de viață a automobilului, dar nu mai mult de 25 de ani de la data introducerii acestor date. Ulterior acestei perioada, aceste date vor fi șterse definitiv.

Anumite date ale Membrilor pot fi păstrate pe întreaga perioadă prevăzută de lege pentru activitatea de arhivare și păstrare a documentelor financiar-contabile.

Datele aferente cookie-urilor si tehnologiilor similare sunt păstrate conform termenelor specifice setate pentru respectivele tehnologii, termenul de stocare putând fi între durata sesiunii de navigare (pentru cookie de sesiune) și o durată de până la 10 ani (pentru cookies de analiză).

7. Ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată?

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

a) Dreptul de acces:
puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs personale, precum și informații privind specificul prelucrării;

b) Dreptul de a corecta datele:
puteți să ne solicitați să modificăm datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;

c) Dreptul la ștergere:
puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm, în acord cu prezenta Politică de confidențialitate; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante;

d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție:
puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing;

e) Restricționare:
în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale;

f) Dreptul la portabilitatea datelor:
în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere:
aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România anspdcp@dataprotection.ro

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENTIONATE MAI SUS, NE PUTETI CONTACTA UTILIZAND DATELE DE CONTACT MENTIONATE LA SECTIUNEA 1

De asemenea, Societatea poate fi contactată utilizând datele și mecanismele de contact disponibile pe Website și anume adresa de e-mail (Office@autopia.ro)